Kto sme

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. managing partner
špecializácia: bankovníctvo a financie, M&As, medzinárodné a európske právo, IP/IT
jazykové znalosti: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky a španielsky jazyk
iné: správca v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
odborný asistent – medzinárodné právo, medzinárodné ekonomické
právo, medzinárodné obchodné právo, pracovné právo – Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského, Bratislava
členka Českej spoločnosti pre medzinárodné právo, Praha
členka Medzinárodnej asociácie pre komparatívne právo a medzinárodné právo súkromné, Viedeň
členka skupiny pre pracovné právo, Interlegal
JUDr. Vladimír Nosko partner
špecializácia: právo v oblasti energetiky, developerské projekty a nehnuteľnosti, právo hospodárskej súťaže
jazykové znalosti: nemecký a ruský jazyk
Mgr. Michal Mihálik, PhD. partner
špecializácia: developerské projekty a nehnuteľnosti, sporová agenda, konkurzy a reštrukturalizácie, trestné právo
jazykové znalosti: anglický, nemecký a ruský jazyk
iné: správca v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
JUDr. Antal Zsigo senior associate
špecializácia: právo obchodných spoločností, sporová agenda a vymáhanie pohľadávok
jazykové znalosti: anglický a maďarský jazyk
Mgr. et Mgr. Zoltán Rusznyák senior associate
špecializácia: správne právo, pracovné právo, sporová agenda
jazykové znalosti: anglický a maďarský jazyk
Mgr. Soňa Janžová associate
špecializácia: bankovníctvo a financie, developerské projekty a nehnuteľnosti, IP/IT
jazykové znalosti: anglický jazyk
Mgr. Nikola Zboranová associate
špecializácia: vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie, správne právo
jazykové znalosti: anglický a nemecký jazyk
Mgr. Michaela Valková associate
špecializácia: právo obchodných spoločností, sporová agenda
jazykové znalosti: anglický jazyk