Nosko & Partners

Advokátska kancelária Nosko & Partners

Nosko & Partners je slovenská advokátska kancelária pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1990. Základom našej filozofie je dynamické prepojenie dlhoročných skúseností s inovatívnym prístupom k riešeniu akýchkoľvek právnych resp. ekonomických otázok.

Úspech a spokojnosť našich klientov je alfou a omegou pôsobenia našej advokátskej kancelárie. Vďaka osobnému prístupu, maximálnej flexibilite členov nášho tímu a garancie poskytnutia nadštandardných služieb v súlade s aktuálnymi potrebami klienta sa naši klienti stávajú našimi dlhoročnými obchodnými partnermi. Poskytovanie vysoko kvalitných právnych služieb v čo najkratšom časovom horizonte je pre úspech našich klientov nevyhnutnosťou a pre nás samozrejmosťou.

Náš tím je zložený z kvalifikovaných, na výsledky orientovaných a kreatívnych profesionálov, ktorým práca pre klienta a najmä spolupráca s klientom prináša nielen pracovné, ale aj osobné naplnenie. Súčasťou našej korporátnej kultúry je dôraz na neustále zvyšovanie kvalifikácie členov nášho tímu v právnej, ekonomickej ako aj jazykovej oblasti.


Zároveň veríme v korporátnu spoločenskú zodpovednosť – poskytovaním pro bono služieb, podporou diverzity, športu a vzdelávania sa snažíme prispieť k zlepšeniu podmienok vspoločnosti.

Naša advokátska kancelária je členom siete Interlegal.

 …pretože Vaša dôvera zaväzuje