PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Zakladanie obchodných spoločností, joint- ventures a organizačných zložiek. Komplexné právne poradenstvo pri fúziách a akvizíciách..

KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE

Zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii. Príprava podkladov pre reštrukturalizáciu..

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI

Zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností. Príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)..

MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE PRÁVO

Právne poradenstvo v oblastiach regulovaných právom Európskej únie, najmä v súvislosti s hospodárskou súťažou, dumpingom a antidumpingom..

Advokátska kancelária

Nosko & Partners je slovenská advokátska kancelária pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1990. Základom našej filozofie je dynamické prepojenie dlhoročných skúseností s inovatívnym prístupom k riešeniu akýchkoľvek právnych resp. ekonomických otázok. Naša advokátska kancelária je členom siete Interlegal.

Naši klienti

Zabezpečovali sme právne poradenstvo realitnému fondu pôsobiacemu v CEE regióne v súvislosti s reorganizáciou korporátnej štruktúry. Komplexné právne poradenstvo najväčšej slovenskej banke v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií a vymáhania pohľadávok. Komplexné právne poradenstvo v oblasti compliance, obchodu a workoutu významným finančným inštitúciám (slovenským a českým). Komplexné právne poradenstvo holdingu pôsobiacemu v oblasti poľnohospodárstva a chémie, najmä v korporátnej oblasti (fúzie a akvizície, korporátna reorganizácia) a vymáhania pohľadávok

Zabezpečujeme poradenstvo najmä v oblastiach:

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE0% Klientov

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ0% Klientov

KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE0% Klientov

Sporová agenda a vymáhanie pohľadávok0% Klientov

Developerské projekty a nehnuteľnosti0% Klientov