Referencie

Naši klienti

V ostatnom období sme našim klientom poskytli:

 • právne poradenstvo realitnému fondu pôsobiacemu v CEE regióne v súvislosti s reorganizáciou korporátnej štruktúry
 • komplexné právne poradenstvo najväčšej slovenskej banke v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií a vymáhania pohľadávok
 • komplexné právne poradenstvo banke a leasingovej spoločnosti pôsobiacich v rámci CEE regiónu
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti compliance, obchodu a workoutu významným finančným inštitúciám (slovenským a českým)
 • komplexné právne poradenstvo slovensko-rakúskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, trvalo udržateľného rozvoja a energetickej efektívnosti
 • komplexné právne poradenstvo konzultačnej spoločnosti v oblasti distribúcie plynu a elektrickej energie koncovému spotrebiteľovi
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti distribúcie vody
 • komplexné právne poradenstvo medzinárodnej konzultačnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • komplexné právne poradenstvo holdingu pôsobiacemu v oblasti poľnohospodárstva a chémie, najmä v korporátnej oblasti (fúzie a akvizície, korporátna reorganizácia) a vymáhania pohľadávok
 • komplexné právne poradenstvo rakúskej skupine spoločností pôsobiacich na realitnom trhu v regióne CEE
 • komplexné právne poradenstvo významnému slovenskému výrobcovi mrazených potravín
 • komplexné právne poradenstvo obchodnej organizácii z SAE
 • poradenstvo spoločnosti, ktorá vlastní a spravuje obchodné centrum na západnom Slovensku v súvislosti s jej zmluvnou agendou
 • komplexné právne poradenstvo významnej R&D spoločnosti v oblasti výroby motorov